Revitalizacija tvrđave


 

Barone: Otkrivanje bogate prošlosti – put prema uspješnoj budućnosti,

Europski fond za regionalni razvoj, IPA IIIC

Lokacija: 

Šibenik  

Nositelj projekta: 

Grad Šibenik

Partneri: 

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu; Istvan Dobo Varmuzeum Eger; Muzej grada Šibenika; Turistička zajednica grada Šibenika

Autori:

Arhitektonski studio 25,4mm d.o.o. (25zarez4mm.hr)

Projektni tim:

Ivana Lozić, mag.ing.arch.

Marko Paić, ing.arch.

Petar Reljanović, ing.aedif.

Antonio Šunjerga, dipl. dizajner

Datum početka projekta:

17. lipnja 2014.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.377.165,38 EUR

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 

993.900,25 EUR

Iznos nacionalnog sufinanciranja:  

383.265,13 EUR 

Dokumenti izrađeni u sklopu projekta:

Revizija plana upravljanja kulturnim dobrima na lokalnoj i regionalnoj razini (.pdf)

Cilj projekta:

Opći cilj:

Pridonijeti poboljšanju turističke infrastrukture s ciljem povećanja razine blagostanja u Šibensko – kninskoj županiji. Pridonijeti promociji kulturnih atrakcija i potaknuti rast lokalnih MSP-a pružanjem visoko – tehnoloških inovativnih usluga.

Specifični cilj:

Specifični cilj projekta je uspostaviti Tvrđavu Barone kao inovativnu i jedinstvenu kulturnu atrakciju i platformu za promoviranje lokalnih MSP-a u turističkom sektoru.

Rezultati projekta:

Projekt Barone uključivao je infrastrukturne radove na renovaciji same tvrđave, opremanje gastro-kulturnog centra i dječjeg igrališta i gradnju amfiteatra. U sklopu kreiranja visokotehnološkog sadržaja napravljen je povijesni dokumentarac, nabavljena je i opremljena platforma za proširenu stvarnost i drugi multimedijski sadržaji.

U okviru projekta organizirani su različiti edukativni programi na kojima su sudjelovali budući zaposlenici upravljačke strukture tvrđave Barone (Upravljanje kulturnim dobrima), potom MSP-ovi sa područja Šibensko-kninske županije (Nove mogućnosti za prezentaciju na revitaliziranoj tvrđavi Barone), te turistički vodiči (Kako stare priče postaju nove turističke atrakcije – umijeće storytellinga i proširene stvarnosti u turizmu novog doba). Napravljena je i Studija turističkih potreba, preferencija i trendova u Šibensko-kninskoj županiji s različitim turističkim paketima koji uključuju tvrđavu Barone.

Tijekom projekta razvijen je ekskluzivni ekološki brand Barone, za prezentaciju tradicionalnih gastro kulturnih proizvoda na tvrđavi, te osmišljen poslovni i marketing plan, a Tvrđava Barone je promovirana na međunarodnom sajmu turizma u Beču.

Tvrđava Barone ovim projektom postaje:

- prepoznatljivi spomenik kulturne baštine u gradu Šibeniku, svakodnevno dostupan posjetiteljima, koji promovira revalorizaciju i revitalizaciju hrvatskih kulturnih dobara

- jedinstvena turistička atrakcija, koja kombinira prošlost, sadašnjost i budućnost prikazujući okolnosti presudnog povijesnog trenutka kroz visoku tehnologiju, ujedno promovirajući slavnu mediteransku prehranu i način života. Svim opisanim sadržajima Tvrđava Barone postaje top destinacija u regiji i time doprinosi imidžu RH, te posebice grada Šibenika, kao nezaobilaznih destinacija kulturno-povijesnog turizma.